Konu:336 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ’NİN MADDELERİNE GEÇİLMESİNE İLİŞKİN OYLAMADA KARAR YETER SAYISININ ARANMASI İSTENMİŞ OLMASINA RAĞMEN KARAR YETER SAYISININ ARANMADIĞI GEREKÇESİYLE OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ MEHMET SAĞLAM’IN TUTUMU HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:15
Tarih:01/11/2012


336 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ’NİN MADDELERİNE GEÇİLMESİNE İLİŞKİN OYLAMADA KARAR YETER SAYISININ ARANMASI İSTENMİŞ OLMASINA RAĞMEN KARAR YETER SAYISININ ARANMADIĞI GEREKÇESİYLE OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ MEHMET SAĞLAM’IN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu oturduğum yerden, ayakta, kalkmış durumdayken söyleyeceğim bir dakikalık bir cümleye bile tahammül edemeyen iktidar partisi mensuplarını görmekten üzülüyorum. Grup başkan vekilleri her zaman için ayağa kalkarlar, kürsüye gelirler, söz isterler, ben buna inanırım. İç Tüzük'te bunun yeri var mıydı, yok muydu, bu benim için hiç önemli değildir. Kaldı ki grup başkan vekilleri ayağa kalkarak, her zaman için açıklama yaparlar. Bu, Meclisin teamülünde vardır, geleneklerinde vardır, her zaman vardır. İktidar partisi grup başkan vekillerinin söz taleplerine ben Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak bugüne kadar hiç itiraz etmedim. İç Tüzük'te dayanağı var, yok; hiç önemli değil, grup başkan vekili bir şeyi konuşma ihtiyacı duyuyor ise konuşur. Görüyorum ki benim bir dakikalık bir konuşmama dahi tahammül edemeyen bir anlayış var, üzüldüm.

Değerli arkadaşlar, konu şudur: Sayın Başkan oturuma ara vermeden önce eğer demiş olsaydı ki: "Benden siz karar yeter sayısı istemediniz, ben de aramadım." Sorun yok. Ama Sayın Başkan dedi ki: "Evet, karar yeter sayısı talebinde bulundunuz siz, bulundunuz." "Ben şöyle baktım, dememiş olabilirim `Karar yeter sayısı vardır.' diye ama vardı gibi." anlamında bir değerlendirme yaptınız. Şimdi farklı bir şey söylüyorsunuz Sayın Başkan. Biz Meclis Başkanlık Divanının, orada oturan Sayın Başkanın inanılır, güvenilir bir kişi olmasını arzu ederiz. Mademki bunu söylediniz, o sözünüzün gereğini yapın ya da şimdi şunu söyleyin bize: "Ben biraz önce bir açıklama yapmıştım ama bu açıklamam yanlıştı, özür diliyorum; durum budur." diye bunu söyleyin. Yani hangisi doğru? Biz hangisine inanacağız Sayın Başkan?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.