Konu:Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yasama Yılı:3
Birleşim:104
Tarih:15/05/2013


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, biraz önce de bahsettim size, Artvin ili, Murgul ilçesi, Damar beldesinde Cengiz İnşaata ait bakır madeni şantiyesinin çalışma şartlarının düzeltilmesi için bütün işçiler 10 Mayıs 2013 Cuma gününden beri greve başlamışlardır. Şirket yetkilileri grevi kabul etmemiş, taşeron olan firma işçilerinin greve devam etmesi hâlinde, sahibi aynı olan diğer şirketti de, Eti Bakır AŞ'yi de kapatacağını söyleyerek bir nevi işçileri tehdit etmiştir. "Cengiz AŞ ve Eti Bakır AŞ greve devam etmesi hâlinde kapatılacak." tehdidi bölgede çalışan vatandaşlarımızı huzursuz etmiş.

Toplam 950 personel, günde on iki saat çalıştırıldıkları ve hafta sonu tatilleri olmadıkları için grev yoluna gitmişlerdir. Maden işinde çalışan, Sayın Bakan, işçiler ne yazık ki on iki saat gibi bir zorunlu çalışmaya tabi tutulmuşlardır. Bu nedenle Murgul ilçemizde ağır bir mağduriyet durumu söz konusudur. Bu konuda Sayın Bakan olarak sizin talimatınızla bu mağduriyetin giderileceğine ilişkin kamuoyunda bir beklenti vardır. Bu konuda...

(mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)