Konu:SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Yasama Yılı:3
Birleşim:104
Tarih:15/05/2013


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, 13'üncü maddenin beşinci fıkrasına göre, deniliyor ki: "Bu yolla beyan edilen matrah yani yüzde 2 vergi, 1/1/2013 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemesi yapılırsa bundan düşülür."

Şimdi buradan bir sonuç çıkıyor: 100 bin lira beyan etti, 100 bin liranın vergisi yüzde 2 ama sonradan bir inceleme yapıldı. Bu 100 bin lirayı mı matrahtan indirecek yoksa 2 bin lirayı vergiden mi indirecek? Ona birçok açık gelmesi lazım, çok kapalı indirilmiş; bir.

İkincisi, WikiLeaks belgelerinde Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarında, sekiz tane bankada parası olduğunu tespit etti. Şimdi o paralar buna göre gelecek mi gelmeyecek mi? Bunlar, özellikle ayrıca da birtakım kazançlar buradan vergiye istisna ediliyor. Yani bu tamamen çok büyük miktarda vergi kayıplarına sebebiyet veren bir vergi muafiyet ve istisna, vergi affıdır.

(mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)