Konu:336 SIRA SAYILI KOMİSYON RAPORU’NUN SİYASİ PARTİ GRUPLARINA AYNI ZAMANDA DAĞITILMADIĞI VE SÖZ TALEPLERİ KONUSUNDA SIKINTI YAŞANDIĞI GEREKÇESİYLE BU KANUN TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİNİN İÇ TÜZÜK’E UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:15
Tarih:01/11/2012


336 SIRA SAYILI KOMİSYON RAPORU’NUN SİYASİ PARTİ GRUPLARINA AYNI ZAMANDA DAĞITILMADIĞI VE SÖZ TALEPLERİ KONUSUNDA SIKINTI YAŞANDIĞI GEREKÇESİYLE BU KANUN TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİNİN İÇ TÜZÜK’E UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu İhale Kanunu'nda değişiklik öngören teklif salı günü sıra sayısına dönüştürülerek gruplara ve milletvekillerine dağıtıldı. Kural olarak bu dağıtımın bütün siyasi parti gruplarına aynı anda yapılması gerekir çünkü kişisel söz talepleri dağıtıldığı andan, o dağıtımın gruplara intikal ettiği andan itibaren yapılabiliyor. Dolayısıyla, Meclis Başkanlığının "Biz bunu 14.00'te dağıtıma çıkardık, isteyen gelip kapıdan alır, isteyenin grubuna götürürüz, teslim ederiz." şeklindeki açıklaması doğru değil, gerçekçi değil daha doğrusu. Elbette isteyen gelip alabilir ama öbür siyasi parti grubuna siz bunu yirmi dakika, kırk dakika sonra teslim ettiyseniz o teslim saatini esas alarak kişisel konuşmaları dağıtmanız veya ona ilişkin başvuruları almanız gerekir.

Şimdi teklifi görüşeceğiz. Teklif bugüne kadar Kamu İhale Kanunu'nda yapılmış olan değişikliğin 26'ncısını oluşturuyor. Kamu İhale Kanunu Ocak 2002 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girdi, o tarihten bu yana 25 değişiklik yapıldı. Bu 25 değişikliğin sadece 1 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetlerinden önceki Hükûmet tarafından yapıldı, kalan 24 değişiklik Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yapıldı. Bu, AKP'nin yaptığı, yapacağı 25'inci değişiklik.

AKP'nin, nedense Kamu İhale Kanunu'na bir merakı var ve yapılan değişiklikler sürekli, istisna ve muafiyetleri genişletme yönünde, birtakım ihalelerin ihalesiz, rekabete açık olmayan bir şekilde yapılması yönünde. Teklif biraz daha farklı bir hususu düzenliyor ama o da aynı kapsamda değerlendirilebilecek bir olaydır. Ona ilişkin görüşlerimizi de?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?ifade edecektim.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.