Konu:Expo 2016 Antalya Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:14
Tarih:31/10/2012


EXPO 2016 ANTALYA KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Türkiye, 1851 yılından bu yana gerçekleştirilen EXPO'larda katılımcı üye olarak yer almaktaydı. İlk defa 2016 yılında Antalya'da gerçekleştirilecek olan EXPO'da Türkiye ev sahibi olacaktır. Bu, gerek Antalya için gerekse Türkiye için çok büyük, olağanüstü güzel bir adımdır.

EXPO Antalya Tasarısı'nı Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak destekledik. Tasarının bir kısım düzenlemelerinin daha iyi olması amacıyla katkı vermeye çalıştık. Aynı anlayışı Genel Kurul görüşmelerinde de sürdürüyoruz ve bu akşam bu tasarı inşallah yasalaşacak ve Antalya, Türkiye önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmak üzere yasal statüye kavuşacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasayı desteklediğimizi ifade ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)