Konu:ERMENİSTAN’IN AZERBAYCAN’DA YAPTIĞI SOYKIRIM VE İŞGAL ALTINDAKİ AZERBAYCAN TOPRAKLARINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:98
Tarih:24/04/2012


ERMENİSTAN’IN AZERBAYCAN’DA YAPTIĞI SOYKIRIM VE İŞGAL ALTINDAKİ AZERBAYCAN TOPRAKLARINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evet, bugün 24 Nisan. Her sene bugünlerde, Batı'da, özellikle Amerika'da, Ermeniler Ermeni devletinin de desteğiyle, diaspora kanalıyla soykırım hezeyanında bulunmaktadırlar. Ben, şimdi size o yıllarda olan olaylardan biraz bahsedeceğim.

Daha yeni, yirmi sene önce Hocalı'da Ermeniler tarafından yapılan vahşet ortada. Ancak bundan önce, 1918 yılında Mart ve Nisan aylarında, bayram ayında, Nevruz Bayramı sırasında Ermeni birlikleri Bakû, Şamahı, Kuba, Mugan, Lenkeran, Nahcivan ve Zengezur'da 60 bin civarında Türk ve Müslüman halkı katletmişlerdir. Bu nedenle Azerbaycan devleti tarafından 31 Mart "Azerbaycan Türklerine karşı yapılan soykırım günü" olarak anılmaktadır. O yıllarda Şamahı'da elli sekiz köy, Kuba'da yüz yirmi iki köy, Karabağ'ın dağlık bölgesinde yüz elli köy, Zengezur'da yüz on beş köy yerle bir edilip kaçamayan tüm halk katledilmiştir. Aynı yıllarda Kars'ta -Kars ilimizde bugün- 92 köy yakılmış, binlerce insanımız katledilmiştir. Erivan'da 1916 yılında yaklaşık 300 bin Türk yaşarken 1922'de bu sayı 70 bine düşmüştür. Kuba'da ibadet yerleri, mescitler yakılmış, yıkılmış, insanlar mescitlere doldurularak katledilmiştir. Bugün, Kuba'da, o yıllarda katledilen binlerce insanın kafatası ve kemikleri sergilenmektedir. Dünya merak ediyorsa buyursun, Azerbaycan'a, Kuba'ya gitsin, olayı görsün.

Değerli milletvekilleri, Birinci Dünya Savaşı yıllarını yaşamış ABD'li ünlü tarihçi John Joey, 1928 yılı Kasım ayındaki Ermeni olayları hakkında şöyle yazmıştır: "Bugün, Ermeni trajedisi için ağlayan Amerikalılar, bu millî çatışma yaşanmadan önce Ermenilerin Osmanlıda ayrıcalıklı haklara sahip bir halk olduğunun farkında değillerdir. Birinci Dünya Savaşında Osmanlı yurttaşı Ermenilerin haince davranarak Türk şehirlerini Rus baskıncılarına teslim ettiği, ayrıca sivil savaş çıkarmak için 150 bin Ermeni askerî kuvveti oluşturdukları, bunların Türk köylerini yakıp yıktığı, oradaki halkı yok ettiği hakkında çok az bilgiye sahiptirler." Bunu söyleyen, o yıllarda yaşamış olan Amerikalı bir tarihçi.

Yine, ABD'li bilim adamı Justin Mccarthy, Columbia Üniversitesinden Profesör Guariz ve yine Philishave Üniversitesinden Profesör Bernhard Buhi, 1915 yılında Osmanlı-Rus savaşında Türklerin yerleşik olup da kovuldukları yerlerde bir Ermeni devleti kurulmasını isteyen Çarlık Ruslarının desteklediği Ermeni gruplarının meşru Türk Osmanlı Devleti'ne karşı silahlı faaliyet gösterdiklerini, bu yüzden Osmanlı Devletinin bölgedeki Ermeni çetelere Rus askerî yardımının önünü kesmek için tehcir kararı aldığını ve Doğu Anadolu'da altı vilayette yapılan tehcirin haklı olduğunu belirtmektedirler.

Değerli arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı yıllarında, benim doğduğum topraklarda, Iğdır'da, Kars'ta Ermeni çetelerinin yaptıkları vahşeti ben bizzat dedelerimden, on-on iki yaşlarında, duydum, işittim. Bizim Iğdır'ın Hakmehmet köyünde, Oba köyünde, Tuzluca Gedikli (Tavusgün) köyünde yapılan, yerli ve yabancı gözlemcilerin önünde yapılan kazılarda yüzlerce Türk'e ait kafatası ve kemikler bulunmuştur. Dolayısıyla, olaylara böyle baktığımız zaman, asıl soykırımın, bugün hâlâ var olan, Azerbaycan'ın yüzde 20 toprağını işgal eden Ermeni çeteciler tarafından yapıldığının bu Meclis tarafından tespit edilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan olayları tam anlamak istiyorsak, Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın, Rusya'nın arşivlerini açsınlar, bizim, Türkiye'nin zaten bu konuda arşivleri sonuna kadar açıktır. Buyursunlar uzman tarihçiler, konuyu incelesin ve bir karar versinler. Dolayısıyla, Ermenilerin de bu hezeyandan vazgeçmesini diliyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özgündüz.