Konu:Expo 2016 Antalya Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:14
Tarih:31/10/2012


EXPO 2016 ANTALYA KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Vekâleten yok, vekâleten olmaz. Bekir Bozdağ'ın da vekâleten kullandığına dair bir işaret de yok. Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Egemen Bağış ve Davutoğlu adına oy kullanılmış. Gizli oylamada bir defa vekâleten oy olmaz. Yalnız, Bekir Bozdağ'la ilgili vekâleten kimin oy kullandığı da belli değil. Gayriciddi bir oylama yaptınız. Ben size dedim "Açık oylama yaptınız" diye. Böyle bir gizli oylama olmaz. Bu sahtekârlıktır! Bekir Bozdağ Almanya'da, burada oy kullanıyor. Bu nasıl oluyor Sayın Başkan? Bakın, bende Mecliste kullanılan oy şeyi var. Bekir Bozdağ, bizzat kendisi oy kullanmış, başkası vekâleten de yok. Bu sahtekârlık bu Mecliste nasıl oluyor? Bu kadar sahtekârlığa bu Meclis nasıl dayanır? Böyle olmaz!

BAŞKAN - Sayın Genç, sözleriniz zabıtlara geçti. Konuyu araştıracağız.