Konu:KARABÜK MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ŞAHİN’İN CHP ESKİ VE ŞİMDİKİ GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:13
Tarih:30/10/2012


KARABÜK MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ ŞAHİN’İN CHP ESKİ VE ŞİMDİKİ GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, Sayın Mehmet Ali Şahin'in konuyu değerlendirirken Anayasa'nın 138'inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne de değinmesini arzu ederdim, beklerdim; kendisinin hukukçu kimliğinden böyle bir değerlendirmeyi arzu ediyordum ama beklediğim olmadı. İlgili hüküm şunu söylüyor: "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz." Şimdi, Sayın Başbakanın "Yargıya gerekeni söyledik." cümlesi toplumun hassas olduğu bir konuda hassasiyetini ifade etmesinin ötesinde yargıya biraz önce okuduğum hükümdeki fiillerden birisinin yapılması yönünde bir işlemin, bir arzunun ortaya konulmasıdır. Buna ister "emir" deyin ister "talimat" deyin ister "tavsiye" deyin ister "telkin" deyin; Sayın Başbakan yargıya bir şey söylemiştir.

Sayın Mehmet Ali Şahin, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir cümle söyledi, "Asıl sizin genel başkanınızın yargıyı etkilemeye teşebbüsten hakkında işlem yapılmış durumda." Evet, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Silivri'de tutuklu milletvekillerini ziyaretten sonra yapmış olduğu açıklamada, özgürlüğe, adalete, kuvvetler ayrılığına vurgu yapan açıklamasında aslında yargıya yönelik herhangi bir şey söylememişti ama savcılar onu farklı yorumladı, hakkında fezleke düzenledi.

Peki, Sayın Şahin, Sayın Başbakan da şimdi böyle bir cümle etmiş durumda. Neden o zaman burada biz Sayın Başbakan hakkında işlem yapmıyoruz? Yani Sayın Kılıçdaroğlu hakkında verdiğiniz örnek Sayın Başbakana uygulanacak olursa?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?Sayın Başbakana hayli hayli bu soruyu sormamız ve bu soruşturma önergesini kabul etmemiz gerekir. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.