Konu:Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (s.s.:82)
Yasama Yılı:2
Birleşim:25
Tarih:29/11/2011


ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S.:82)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, yirmi bir günlük temel eğitim de kalkıyor getirdiğiniz tasarıyla. Bu tasarıdan faydalanan kişilerin yedeklik yoklaması olmayacak mı, sefer görev emirleri olmayacak mı? Hükûmetiniz bu süreçte sağa sola neredeyse savaş açma durumuna gelmiştir. Yedeklik yoklaması, sefer görev emri olmadan böyle bir düzenlemeyi nasıl içinize sindiriyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.