Konu:Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin, Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın Adalet Ve Kalkınma Partisine Sataşması Nedeniyle Konuşması Üzerine Açıklaması
Yasama Yılı:3
Birleşim:47
Tarih:02/01/2013


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN, MERSİN MİLLETVEKİLİ AYTUĞ ATICI'NIN ADALET VE KALKINMA PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE KONUŞMASI ÜZERİNE AÇIKLAMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, efendim, Sayın Canikli bir teknik açıklama yaptı, o teknik açıklamaya ben de bir ilave yapmak isterim.

"Bu bir finansman modelidir. Dolayısıyla, bu modelde yapılan inşaatların katma değer vergisinden muaf olmasında herhangi bir sakınca yoktur." dedi. Katma değer vergisinin konusu, malların teslim edilmesi ve hizmetlerin ifasıdır. Ödeyicisi devlet olan birçok inşaat işinde ve alım işinde devlet katma değer vergisini öder. Devlet bir inşaat yaptırıyorsa, bu inşaatı teslim alırken bütün hak edişler üzerinden katma değer vergisini öder. Dolayısıyla iki şeyi birbirinden ayırmak gerekir. Eğer ödeyicisi devlet olan bütün teslimleri, inşaatları, hizmetleri KDV'den muaf tutarsak devletin KDV geliri yaklaşık yarı yarıya azalır ve bu, devletten önceki aşamada inşaat şirketlerinin yüklendiği bütün katma değer vergilerinin de iadesi demektir. Bunu bilgilerinize sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.