Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN’IN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:25
Tarih:29/11/2011


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN’IN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Aydın konuşmasında bizim Sakarya Milletvekilimiz Engin Özkoç'un yaptığı konuşmayı değerlendirerek, Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu teklifte de bir bedel olduğunu ifade etti. Evet, doğru, bizimkinde bir bedel var, karşılığında yirmi bir gün temel askerlik var, Sayın Engin Özkoç'un kastettiği bedel bu değil. Siz, buradan elde ettiğiniz gelirlerle şehit ailelerine bir yardım yapacaksınız.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ne güzel bir şey işte.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani, bunun şehit ailelerinde yaratacağı rahatsızlığa dikkat çekti Sayın Özkoç.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Siz ne yapacaktınız parayı, turşusunu mu kuracaktınız?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ayrıca devam ediyorum: Sizinkinde bir bedel var ama askerlik yok. Askerlik nerede arkadaşlar? (CHP sıralarından alkışlar)

OKTAY VURAL (İzmir) - Mektupta, mektupta?

ALİM IŞIK (Kütahya) - İadeli taahhütlü!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani bir bedel var ama askerlik yok. Bizimkinde bir bedel var; parasız olan, parası olmayan vatandaşa hitap eden bir bölüm var. Eşitliğe, adalete uygun bir düzenleme. Sizde o yok, sizde 30 bin liran varsa "Gel kardeşim.", 30 bin liran yoksa "Benim vatandaşım değilsin."; bu anlayış var.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Çağdaş bu, çağdaş.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İkisi arasında çok temel bir fark var yani siz şunu diyorsunuz: Hani vatandaş demiş ya: "Ben benzin zammından etkilenmiyorum, her zaman 100 liralık alıyorum." Sizinki bu mantık, yani "Ekmek bulamıyorsa pasta yesinler." demiş Fransız Kraliçesi, onun gibi bir şey.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ne alakası var?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Paranın turşusunu mu kuracaktınız?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İkisi arasında böyle çok ciddi bir fark var.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Topladığınız parayı ne yapacaktınız, topladığınız parayı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben yine sizin grubunuzda çok büyük bir kesimin vicdanına bu tasarının sinmediğini biliyorum, bunu biliyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sen kendi grubuna bak, bizim grubumuzda problem yok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - O vicdanlara sesleniyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)