Konu:ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S.:82)
Yasama Yılı:2
Birleşim:25
Tarih:29/11/2011


ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S.:82)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanımdan bir şey öğrenmek istiyorum: Bu tasarıdan bu Parlamentoda olan milletvekillerinin üçüncü dereceye kadar hısımları faydalanabilecek mi ya da kaç kişi faydalanacak?

Teşekkür ediyorum.