Konu:BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN'IN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:46
Tarih:20/12/2012


BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN'IN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ekonomiyle ilgili, zarif bir üslup içerisinde bilgiler verdi; keşke orada kalsaydı, diğer alanlara girmeseydi. Kendi uzmanlık alanı olmayınca kullandığı kelimeler de kendi siyasi çizgisiyle, üslubuyla yan yana durmuyor, ben yan yana getirmekte zorlanıyorum.

Geçen yıl Uludere'de 34 vatandaşımız hava bombardımanı sonucu hayatını kaybetti. O günden bugüne Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Çocuklar var, gençler var, kadınlar var, genç insanlar var; 50 lira, 100 lira yevmiyeyle  hayatını idame ettirmek için oralara giden insanlar var. İki şey istedik. Bir: Hükûmet özür dilesin, Sayın Başbakan özür dilesin.

SIRRI SAKIK (Muş) - Bravo.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İki: Soruşturma yapılsın ve bu soruşturmanın sonucu kamuoyuyla paylaşılsın.

Şimdi, Sayın Babacan, kusura bakmayın, diyorsunuz ki: "Cumhuriyet Halk Partisi bunu istismar ediyor." Size, o zarif üsluba yakışan neydi biliyor musunuz? Bizi istismar etmekle suçlamak yerine "Ben, 34 vatandaşımızın ailesinden özür diliyorum." demekti. (CHP sıralarından alkışlar) Birinci yıl doluyor, hâlâ özür dileyemiyorsunuz. Bakın, dün bir genel başkan yardımcınız diyor ki: "Ben özür dileyebilirim." Onu da diyemiyor, tam diyemiyor; oysa güneydoğudan, oradan ama korkuyor, dileyemiyor. Çünkü Sayın Başbakan özür dilemedi. "Para verdik, daha ne istiyorsunuz?" anlayışı olur mu?

Bir de Sayın Babacan, OECD'nin tarımsal desteklerine ilişkin rakamlarını verdiniz, "Türkiye yüzde 2,18." dediniz 2011 yılı. 2009'da bu yüzde 2,72'ydi, 1997-2001'de de yüzde 4,01'di. Onda bile aşağıya doğru gidiyorsunuz. Onu da bilginize sunuyorum.

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Hamzaçebi.