Konu:BİNGÖL MİLLETVEKİLİ İDRİS BALUKEN'İN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:46
Tarih:20/12/2012


BİNGÖL MİLLETVEKİLİ İDRİS BALUKEN'İN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kürsüye biraz önce konuşan Sayın Pervin Buldan'dan önce çıkan konuşmacı, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun itibarıyla ilgili saygısız bazı değerlendirmeler yaptı. Ben, o milletvekiline bu kürsüden öncelikle şunu söylemek isterim: Cumhuriyetin kurucu iradesiyle, cumhuriyetle problemi olanların başkaları nezdinde itibarı olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde bunların itibarı yoktur, olmayan itibarın iadesi diye de bir konu Cumhuriyet Halk Partisinin gündeminde bulunmamaktadır. (CHP sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, Barış ve Demokrasi Partisi adına burada konuşan o sayın konuşmacı gerçekten partisinin adına uygun olarak hareket etmiş olsaydı, gerçekten o parti barış ve demokrasinin partisi olsaydı siz terörle kucaklaşmazdınız. (CHP sıralarından alkışlar)

ALTAN TAN (Diyarbakır) - Bravo! Bravo!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Barışın ve demokrasinin partisi olduğunu iddia edenler terörle arasına mesafe koyarlar, terörden beslenmezler. Terörle arasına mesafe koyamayanlar "barış" ve "demokrasi" kelimelerini ağzına alamayacak olanlardır. Siz, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde polemik yaparken, Ankara'da konforlu evlerinizde otururken yüreğiniz o, dağlara gönderdiğiniz, ölüme sevk ettiğiniz gençler için bile sızlamıyor.

ALTAN TAN (Diyarbakır) - Sallıyorsun, sallıyorsun?

Haftada 2 sefer gaz yiyorsun.

BAŞKAN - Lütfen? Lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, amacı teröre itibar kazandırmak olanların demokrasi ve barış gibi bir amacı olamaz; bilginize sunuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN -  Teşekkür ederim Hamzaçebi.