Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:13
Tarih:30/10/2012


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün, Cumhuriyet Bayramı'nı, Hükûmetin bütün engellemelerine rağmen, vatandaşın seyahat özgürlüğünü elinden alma çabalarına rağmen bütün illerde büyük bir coşkuyla kutladık. Dün Ankara'da Ulus'taydık, gündüz saatlerinde oradaydık. Yüz binlerce insan Ankara'nın meydanlarında, caddelerinde Cumhuriyet Bayramı'nı güvenlik güçlerinin bütün baskısına rağmen coşkuyla kutladı. Orada millet vardı, orada illegal örgütler falan yoktu. İllegal örgüt var ise, illegal örgüt illegal bir faaliyette bulunuyor ise Hükûmet gereğini yapsın. Ama şunu söyleyeyim: Artık, Hükûmet, Atatürk anıtına çelenk koymanın, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın illegal faaliyet olduğu düşüncesindedir, bu günlere geldik. (CHP sıralarından alkışlar) Artık, ulusal bayramlarda millî mutabakatını kaybetmiş bir ülke görüntüsündeyiz. En üzücü olanı budur. Toplumun ulusal bayramlardaki duygusuyla, bu bayramlara yaklaşımıyla Hükûmetin yaklaşımı örtüşmemektedir. Sayın Başbakan 19 Mayıs 2012'den önce, Nisan 2012'de 19 Mayıs Bayramı yaklaşırken ilgili yönetmelikte yapılan değişikliği şöyle açıklıyordu, bayramların kutlanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmıştı, dedi ki: "Artık Demirperde ülkelerindeki gibi stadyumlarda bayram kutlamayalım; caddelerde, sokaklarda, meydanlarda kutlayalım." Ben sormak istiyorum: Sayın Başbakan dün neden meydanlarda değildi? Kendi sözüne uymaya davet ediyorum Sayın Başbakanı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Problem orada değildir. Problem, 10 Kasımı, 29 Ekimi, 23 Nisanı, bu cumhuriyetin kilometre taşlarını unutturmadadır, unutturma gayreti içindedir. Her geçen yıl yüz binlerce, milyonlarca vatandaşımızla bu bayramları coşkuyla kutlayacağız. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, teşekkür ediyorum.