Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:46
Tarih:20/12/2012


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bütçenin ilk günü yapmış olduğu konuşmada, "Türkiye öteden beri G20'nin üyesidir, siz de şimdi `G20'de Türkiye'yi şuradan şuraya getiriyoruz.' şeklinde bir değerlendirme yaparak övünüyorsunuz, bu doğru değil." anlamında bir anlayıştan hareketle "Türkiye, 1987 yılında, dünya ekonomisi içerisinde,  G20 içerisinde 14'üncü sıradaydı." demişti. "Şimdi bulunduğumuz yer bundan daha iyi bir yer değil." dedi.

Şimdi, Sayın Canikli, çıktı, dedi ki: "1987 yılında Türkiye ekonomisi 17'nci sırada."

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hayır, 14'üncü sırada.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 14'üncü sırada?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Şu anda 17, evet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Satın alma gücü paritesine göre.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Evet, doğru, doğru.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?satın alma gücü paritesine göre baktığınız zaman, 2002'de Türkiye ekonomisi 17'nci sıradadır.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hayır, 24'üncü.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hayır, hayır. Dolar kuru üzerinden?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hepsi dolar kuru üzerinden.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?yapmış olduğunuz sıralamada 24'üncü sıradadır. Dolayısıyla, bu bilgiyi düzeltiyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Şu anda 17'nci, dolar kuru üzerinden.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İkinci olarak söyleyeceğim şudur: Yolsuzlukla ilgili olarak bir endeks verdiniz. Endeks değişikliğinin, yöntem değişikliğinin sonuca etkisi üzerinde herhangi bir değerlendirme yapmadınız. O endeksin açıklamasına bakarsanız, 2012 rakamıyla önceki yıllar rakamlarının kıyaslanamayacağını o endeksin kendisi söyler. Dolayısıyla, endeks değişikliğinden kaynaklanan bir durumu "Türkiye, yolsuzluk liginde iyi duruma geldi." diye sunmak gerçekleri çarptırmaktır.

Sizin döneminizde yolsuzluk zirveye ulaşmıştır Sayın Canikli.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.