Konu:2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:45
Tarih:19/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Sayın Bakan biraz önce dedi ki: "Yargıtayın bir kararı var?" Yani bu iade edilen malların imkânsız olduğu, dolayısıyla iade edilmez diye. O kararın tarih ve numarasını istiyorum.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) - Veririz.

BAŞKAN - Tamam, zabıtlara geçti.