Konu:Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:11
Tarih:18/10/2012


TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Efendim, şunu öğrenmek istiyorum; Bu kara yollarında yeni bir sistem geliyor, Karayollarındaki kara yolları çalışmasının aşağı yukarı büyük bir kısmı Karayolları Genel Müdürlüğünden alınıyor, taşeronlara veriliyor, burada çalışan işçiler de taşeronlara devrediliyor ve çok yeni makineler de bu taşeronlara devrediliyor. Bu bir defa doğru mudur? Neden buna ihtiyaç görülmüştür?

İkincisi, bu geçici işçiler meselesi konusunda, gerçekten 4/C'li işçiler ve özelleştirilen KİT'lerdeki işçiler çok zor durumda. Bu işçilerin durumunu iyileştirecek herhangi bir düzenleme yapmayı Hükûmet düşünüyor mu düşünmüyor mu?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.