Konu:2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:18/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, geçtiğimiz günlerde Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ilişkin ihale yapıldı, biliyorsunuz. Bu ihale sonucunda teklif veren Cengiz-Kolin-Limak Ortak Girişimi, 546 milyon dolar teklif verdi. 2010 yılında yapılan ihale, 27 Aralık 2010 tarihinde yapılan ihale, biliyorsunuz, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsıyor. O dönemde yapılan ihale sonucunda en yüksek teklif Park Holding tarafından 1 milyar 165 milyon dolar, arkasından ona yakın, 1 milyar 128 milyon dolar ENERJİSA... Gitti. Bu durumda, mevcut bir kamu zararının olduğu gözükmektedir. O nedenle, yeni yapılan ihaleyi onaylayacak mısınız? Eğer onaylarsanız 2010 yılında yapılan ihaleyle bunu karşılaştırdığınız zaman bir kamu zararı sonucunda kamunun zarara uğraması söz konusu mudur? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.