Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN İDARİ YARGIYLA İLGİLİ YANLIŞ BİLGİ VERDİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:18/12/2012


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN İDARİ YARGIYLA İLGİLİ YANLIŞ BİLGİ VERDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Efendim, biraz önce burada idari yargıyla ilgili yanlış bilgi verildi. Şimdi, Tayyip Bey diyor ki: "Kuvvetler ayrılığı engeldir." Sadullah Ergin ona açıklama yapıyor diyor ki: "İdari yargı hukuki denetimi yapmıyor, yerindelik denetimi yapıyor. Mesela biz hükûmet konağını şuraya kuracağız, idari yargı `Oraya kurma.' diyor."

Bakın arkadaşlar, ben bir ili gezdim, ilde devlet hastanesi şehrin merkezinden alınıyor, bir AKP milletvekilinin dağ başındaki tarlasına getiriliyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Söyle! İlin adını söyle!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sonra mesela getiriyor hükûmet konağını heyelanlı bir sahaya kuruyor, orada mühendisler rapor veriyor, "Ya, burası kaygan sahadır." veya "Orman sahasıdır." Diyor, idari yargı bunları iptal ediyor. Yani hâlâ yargıyı anlamak için biraz hukuka saygılı olmak lazım, hukuku anlamak lazım.

Tayyip Bey diyor ki "326 tane milletvekili var?"

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç.