Konu:2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:18/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, net hata noksan kalemi her yıl artmaktadır. 2012'nin ilk üç çeyreği itibarıyla da 6,5 miyar dolar civarında oluşmuştur. Merkez Bankası Başkanı net hata noksan kaleminin ödemeler dengesi açısından sorun olduğunu belirtmiştir. Net hata noksan kaleminde gösterilen paralardan ne kadarı kayıt altına alınmıştır? Bu paralar nereden gelmektedir? Astsubayların özlük hakları, sorunları ve sosyal konumlarıyla ilgili olarak Millî Savunma Bakanlığına verdiğim bir soru önergesine Bakanlıkça verilen ve basına da yansıyan yanıtta, emekli astsubaylara verilecek zammın yanı sıra tazminatlar konusunda da çeşitli iyileştirmeler yapılacağı belirtilmiştir. Bakanlık olarak bu düzenlemeye karşı mısınız?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.