Konu:2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:44
Tarih:18/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan kamu avukatlarının, diğer hizmet sınıflarına nazaran son yıllarda mali durumlarında büyük bir gerileme meydana gelmiştir. Bu sebeple, kamu avukatlarının özlük haklarına ilişkin çalışma şartlarının düzeltilmesi gerekmektedir. 3 bini aşkın kamu avukatı bulunmaktadır bilindiği üzere. Bu nedenle, kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan avukatların özlük haklarıyla ilgili herhangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Bakanlığınızın bu konu da mağduriyetleri gidermek için yaptığı herhangi bir çalışma mevcut mudur? Statü sorunu, mali ve özlük hakları sorunu, teftiş ve denetleme sorunlarıyla ilgili kamu avukatlarına ilişkin bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Çünkü bu konuda bütün kamu avukatlarında büyük bir beklenti vardır.

Bu sorunu size arz ettim.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.