Konu:Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:96
Tarih:18/04/2012


ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce kürsüde konuşan Bakan yanlış bilgi verdi. Şimdi, bu İstanbul'daki Kumburgaz ormanlarının? Eskiden orası maden sahasıydı, orada madenler çıkarıldıktan sonra -orman idaresine bağlıydı- buraya toprak dökülüyordu, hafriyat dökülüyordu. Sonra bu Bakan 2007'de Bakan olunca özellikle bir kanun çıkardı, orayı İstanbul Belediyesine tahsis etti ve o hafriyatlar İstanbul Belediyesi adına oraya döküldü ve milyar dolar seviyesinde paralar alındı.

O şube müdürlüğüne de soyismi kendi soyismi olan bir kişi getirdi.

Şimdi, öğrenmek istiyorum: Biraz önce dedi ki "9 milyon lira biz İstanbul Belediyesinden aldık."

Bence bu doğru bir şey değil çünkü kanunla oranın gelirini İstanbul Belediyesine verdiniz. Şimdiye kadar İstanbul Belediyesi ondan ne kadar para aldı?

İkincisi, bu daha önce AKP Genel Merkezinin olduğu yerde?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)