Konu:ANTALYA MİLLETVEKİLİ MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NUN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:8
Tarih:12/10/2012


ANTALYA MİLLETVEKİLİ MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NUN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; AKP'nin Dışişleri Bakanı adayları görücüye çıktı. Birkaç gün önce burada Volkan Bozkır'ı izledik. (CHP sıralarından alkışlar) Bugün de Mevlüt Çavuşoğlu'nu izledik. Umarım, bu yağ kokan konuşmasıyla Sayın Başbakanın dikkatini çekerler, kendileri Dışişleri Bakanı koltuğuna otururlar.

Sayın Çavuşoğlu'nun konuşmasını dinlememiz çok iyi oldu. Biz bugüne kadar kendisinin Türkiye'yi yurt dışında temsil ettiğini, başarıyla temsil ettiğini düşünüyorduk; meğer olağanüstü partizan bir kişiymiş, dış politikayla ilgisi olmayan, gerçekleri saptıran bir kişiliği gördük biraz önce. Konumuz, Apaydın Kampı, Suriye'nin Özgür Suriye Ordusu Türkiye'ye konuşlanmış; bununla ilgili tek kelime etmeyen bir Çavuşoğlu vardı burada.

Bir cümlesine katılıyorum, "Dış politika ciddiyet ister." dedi. Evet, dış politika ciddiyet ister. "NATO'nun Libya'da ne işi var?" dedikten bir hafta sonra, NATO'nun üyesi olduğu Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin Libya'ya gitmesi için buraya tezkere getirmez ciddi dış politika adamları. (CHP sıralarından alkışlar)

SİNAN OĞAN (Iğdır) - Bir hafta değil, üç gün, üç!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Dış politika ciddiyet ister. "PKK'yla Oslo'da görüştüğümüzü söyleyen alçaktır, şerefsizdir." diyen bir Sayın Başbakan, daha sonra, başkası için yönelttiği bu sıfatların muhatabı olmaz. Dış politika ciddiyet ister. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET YENİ (Samsun) - Çavuşoğlu'na cevap verin, Çavuşoğlu'na.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Dış politika ciddiyet ister, evet. Hazreti Peygamber hakkındaki karikatür krizi nedeniyle "Rasmussen NATO Genel Sekreteri olamaz." deyip ertesi gün Rasmussen'e oy veren bir Türkiye olamaz; dış politika ciddiyet ister. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET YENİ (Samsun) - Sen Çavuşoğlu'na cevap ver!

BAŞKAN - Sayın Yeni, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Gazze'de Mavi Marmara olayında 9 kişi öldü, "Türkiye büyüklük gösterdi, oraya müdahale etmedi." diyor Sayın Başbakan; dış politika ciddiyet ister.

Türkiye çuval olayında Irak'a müdahale edemedi; dış politika ciddiyet ister.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, grubumuza bu kadar ağır sataşmada bulunuldu, bana iki dakika süre verdiniz.

BAŞKAN - Biliyorum ama Sayın Hamzaçebi, 4 kişi sırada var grubunuzda yani.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama bakın, daha önceki uygulamalarınızda, siz, geçen hafta, daha bu hafta burada üç dakika süreler verdiniz.

BAŞKAN - E, buyurun bir dakika daha veriyorum  Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başbakan. (Gülüşmeler) Sayın Başkan? Dilerim Başbakan da olursunuz, daha iyi yapacağınızdan eminim. (CHP sıralarından alkışlar)

Evet, dış politika ciddiyet ister; bir diktatörün elinden barış ödülü aldıktan sonra o diktatörün katledilmesine göz yumulmaz. Dış politika dürüstlük ister. Elinden ödül aldınız, daha sonra Kaddafi'yi sattınız; dış politika ciddiyet ister.

Dış politika ciddiyet ister; Suriye'yle ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapıp, Esad'la Bodrum'da tatil yapıp, ertesi gün, Washington ve Brüksel istiyor diye Özgür Suriye Ordusunu Türkiye'de konuşlandırıp Suriye'deki Esad rejiminin karşısına geçilmez. Dış politika ciddiyet ister.

Bana "Türk dış politikasını 1 kelimeyle özetleyin." derseniz "İyi." derim ama "2 kelime" derseniz "İyi değil." derim. Yunanistan'da birisine sormuşlar: "Ekonomiyi 1 kelimeyle özetleyin." "İyi." demiş. "Ya, nasıl olur, bu kadar iyi olabilir mi, dökülüyor ekonomi." "E, `1 kelime' dediniz, `2 kelime' derseniz `İyi değil.' derim." Dış politikanız bu durumda. (CHP sıralarından alkışlar)