Konu:Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:7
Tarih:11/10/2012


TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Son derece önemli bir kanunu görüşüyoruz ancak merak ettiğim bir konu var, aslında cevabını biliyorum ama yine de Sayın Bakanın bu konudaki görüşünü bilmeyi arzu ediyorum.

Ekonomik ve Sosyal Konsey var, 12 Eylül 2010 referandumuyla da bu Ekonomik ve Sosyal Konsey, anayasal kurum hâline dönüştürüldü. O referandum öncesinde Sayın Başbakanın, iktidarın propagandasını gayet iyi hatırlıyorum: "Artık ülkenin temel konuları konusunda, temel sorunları konusunda Ekonomik ve Sosyal Konseyde taraflar bir araya gelecekler ve konuları müzakere edeceklerdir." Herhâlde, Ekonomik ve Sosyal Konseyde konuşulması gereken konuların başında bu gelir. Böyle bir konuyu Ekonomik ve Sosyal Konseyde tarafları buluşturmadan buraya getirmek, uzlaşmayı sağlamadan getirmek son derece yanlış bir şey.

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Şubat 2009 tarihinden bu yana çalıştırılmamaktadır. O nedenle Sayın Bakanın, ben, uzlaşma arayışlarını tereddütle karşılıyorum. Şüphesiz, uzlaşma konusunda çaba sarf etmiştir ama Ekonomik ve Sosyal Konseyde tarafları bir araya bütün milletin gözü önünde getirmeden bu sorunu çözmeye çalışmak mümkün değildir.

İkincisi, önemli bir değişiklik yapılıyor, işveren bizim işverenimiz, tabii ki istihdamı yaratan da işverendir ama işverenin istihdam yarattığı alanda, fabrikada büyük de bir işçi kitlesi çalışıyor yani işveren nasıl bu ekonominin, tüm ekonomilerin zorunlu bir unsuru ise işçi de en az işveren kadar zorunludur. Dolayısıyla bu kadar önemli bir düzenlemenin işçi ve işveren arasında bir dengeye kavuşturularak, çözülerek buraya getirilmesinin mümkün olabileceğini düşünüyorum, mümkün olabilirdi bu. Bu konuda gerekli çaba, Ekonomik ve Sosyal Konsey düzeyinde milletin gözü önünde sarf edilmediği için bugün buraya son dakikada gelen bir önergeyle bu tasarı, bu yasa uzlaşmadan yoksun bir şekilde buradan çıkmış olacaktır. Bu toplumda kavgaya yol açacak bir yasa olacak, bu şekliyle doğru bulmuyorum.

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi teşekkür ediyoruz.

Sözlerinizi toparlayınız.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Gelin, bu düzenlemeyi taraflar bir daha bir araya gelsinler, konuşsunlar, hep beraber konuşalım. Burada bir uzlaşmayı dengeyi bulmaya çalışalım.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.