Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın Grubuna Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:24
Tarih:25/11/2011


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ortamı gerginleştirmeye gerek yok. Ben söz istiyorum. Bir siyasi parti grubu, doğal olarak, kendi genel başkanı hakkında bir sataşma cümlesi olursa söz alma hakkına sahiptir. Ben de Sayın Başkandan söz istedim. Sayın Başkan bana diyor ki: "Nereye kadar sürecek?" Benim talebimin cevabı bu olamaz. Bana "Hangi nedenle söz istiyorsunuz?" sorusunu soracaktır, doğaldır -şimdi yaptığı gibi- diğeri fazlalıktır. Ben belki biraz sert tepki gösterdim ama haksızlığa uğradığım için bu tepkiyi gösterdim.

Şimdi, Sayın Elitaş, önce size bir öneride bulunmak istiyorum: Her cuma namazı çıkışında şurada demeç veriyorsunuz, yalan yanlış. Bakın, namaz camiden çıktıktan sonra başlar. Namaz İslam'ın şekil şartı değildir. (AK PARTİ sıralarından "Bravo!" sesleri, gürültüler) Namaz camiden çıktıktan sonra, oruç ramazandan sonra, hac hacdan döndükten sonra başlar. Bunlar şekil şartı değildir.

Bu tespitimi yaptıktan sonra ithamınızın cevabını vereyim. Sayın Kılıçdaroğlu İş Bankası Yönetim Kurulu üyesidir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen Hatibi dinleyelim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizin iddia ettiğiniz gibi, o arsanın satışında herhangi bir şekilde imzası yoktur. Orada ana problem, cami arsasının rezidans alanına çevrilmesidir, problem budur.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Kadıköy Belediyesi onayıyla?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ben sizin yerinizde olsam buna ilişkin bir açıklama yapardım. Bunu açıklayabilseydiniz keşke. Bunu açıklayamadınız.

Bunun için söz aldım. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)