Konu:SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (S.S.: 80)
Yasama Yılı:2
Birleşim:23
Tarih:24/11/2011


SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (S.S.: 80)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HARUN TÜFEKCİ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Teklif'le alakalı yürürlük maddesinde söz almış bulunuyorum.

Şu ana kadar gruplar gerekli konuşmayı yaptılar. İmza atmış oldukları teklifle alakalı düşüncelerini serdettiler. Daha fazla söze hacet olmadığını düşünüyorum.

İnşallah kanunlaştığı zaman hayra vesile olacağını düşündüğümüz yasa teklifinin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)