Konu:SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (S.S.: 80)
Yasama Yılı:2
Birleşim:23
Tarih:24/11/2011


SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (S.S.: 80)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİLAL UÇAR (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 80 sıra sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin 6'ncı maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; düzenleme ile genelde spor müsabakalarında şiddet konusu ele alınırken, özelde futbol karşılaşmalarında gerek saha içinde gerekse saha dışında şiddete varan fanatizm ve holiganizm önlenmek istenmiştir. Bunun yanında, spor müsabakalarında şike ve teşvik primi gibi sporda haklı ve tatlı rekabeti engelleyen, centilmenliği yok eden gayriahlaki girişimlerin de önünü kesmek amaçlanmıştır.

6222 sayılı Kanun'un bu manada çok adil olmadığı ve cezanın alt ve üst sınırı arasındaki orantısızlık yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacını ortaya koymuştur. Nitekim, başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere, futbol kulüp yöneticileri yeni bir düzenleme yapılması talebinde bulunmuşlar ve bu kanun teklifi de tüm partilerin mutabakatı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir.

6'ncı maddeyle, verilecek cezaların alt ve üst sınırının yeniden belirlenmesi istikametinde görevli mahkeme de sulh ve asliye şeklinde düzenlenmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasal düzenlemenin kamu vicdanında rahatsızlık meydana getirdiği yönünde görüşlere rastlamaktayız. Ancak, gerek yazılı ve gerekse görsel basında bu konuyu yazanların ve yorumlayanların kamuoyunu doğru bilgilendirmesi gerekir. Basında çıkan yorumlardan sadece bir tanesini örnek olarak aktarmak istiyorum. Bir spor yorumcusu şöyle diyor: "Bundan sonra şike yapan bir yönetici yeni yasa ile hapis cezasına da çarptırılsa günde 20 lira verecek, hapis yatmayacak. Yani artık, şike yapmanın hiçbir cezası kalmadı, isteyen şike yapabilir, insanların futbola inancı kalmadı."

Değerli milletvekilleri, 11'inci maddeye eklenen dokuzuncu fıkrayla şike suçu ve teşvik primi bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyeceği, verilen hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilemeyeceği ve ertelenemeyeceği düzenlenmiştir. Buna rağmen, bu tür yorumların yapılmasını iyi niyetle izah etmek mümkün değildir.

Yasa'nın hayırlı olması ve sporda şiddetin son bulması dileklerimle, Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlerimizin bugününü kutluyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)