Konu:DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU'NUN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:42
Tarih:16/12/2012


DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU'NUN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın  Başkan.

Sayın Başkan, Sayın Dışişleri Bakanı benim konuşmamın başında söylemiş olduğum davranışı gösterdi, aynen; sorduğumuz sorulara, söylediğimiz şeylere hiçbir cevap vermedi. Bizi "Bekle ve gör." politikasıyla, "Suriye'de ne olup ne bittiğini önce görelim, sonra bakalım." politikası izlemekle suçladı. Bunlara cevap vermeye gerek yok çünkü politikamız bu değil.

Ben, Sayın Dışişleri Bakanına birkaç soru sordum ama bunların 2 tanesi çok önemli: Bunlardan bir tanesi, "Kerkük politikanızı lütfen bize izah eder misiniz?" Şimdi, Kerkük konusunda Maliki ile Barzani kapışıyorlar ve Barzani Kerkük'ü kendi toprakları içerisine almak istiyor. Biz, burada, Maliki-Barzani çatışmasında Barzani'nin tarafındayız. Kerkük konusunda da Barzani gibi mi düşünüyor Hükûmetiniz?

SIRRI SAKIK (Muş) - Kerkük Türkmenlerle Kürtlerin ortak vatanıdır. Size ne oluyor?

ADİL KURT (Hakkâri) - Niye itiraz ediyorsunuz?

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) - İki, Patriot füzeleri geldi, konuşlandı. Bugün Times gazetesinde bir yazı çıktı, diyor ki: "Hiç acelesi yok, yavaş yavaş gelecek bu füzeler. Belki geldiği zaman Suriye'deki rejim yerinde bile olmayabilir." Niye geliyor bunlar? Kürecik için geliyor. Kürecik'in İran'la bir alakası olup olmadığını sordum. "Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a bir hareket geliştirmelerini bekliyor musunuz, beklemiyor musunuz?" diye sordum. "Bekliyorsanız pozisyonunuz nedir?" dedim.

Sayın Loğoğlu'nun söylediği konulara gelince? Sayın Loğoğlu'nun söylediği konu tabii ki yanlış değil çünkü İsrail'le ilişkilerimizin olmaması bizi Orta Doğu barış sürecinde dışladı, liderlik iddiasında İran'la aynı düzeye getirdi. Biz, Orta Doğu barış sürecinin içerisinde her iki tarafla ilişkimiz olsaydı Gazze'deki barış anlaşmasını biz yapardık, başkasının yaptığı anlaşmaya -arkasından- "Biz yaptık." demezdik.

Amerika'ya geldiğiniz zaman? Amerika konusuna filan girmeyelim. Sayın Bakanım, siz de benimle zannediyorum aynı kanaattesiniz, "İşleri şahsileştirmeyelim." diyorsunuz. Amerika konusu girerse işaretler mişaretler sözün içerisine girecektir. Ben, bunlara hiç girmek istemiyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)