Konu:ANKARA MİLLETVEKİLİ EMRULLAH İŞLER’İN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:7
Tarih:11/10/2012


ANKARA MİLLETVEKİLİ EMRULLAH İŞLER’İN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kuzey Irak'a gerektiğinde askerî harekâtta bulunmak üzere Hükûmete yetki verilmesine ilişkin bir tezkereyi konuşuyoruz. Bu tezkerenin gereğinin yerine getirilmeyeceği Hükûmetin bugüne kadarki uygulamalarıyla sabit. Irak Cumhurbaşkanı diyor ki: "Bırak sen buraya asker göndermeyi, buradaki varlığını da al götür." Hükûmetin buna karşı herhangi bir tepkisi yok. Adalet ve Kalkınma Partisinin kongresinde Barzani alkışlarla karşılanıyor; alkışlarla karşılanabilir, bir konuk tabii, misafirperverlik gereği ama "Türkiye seninle gurur duyuyor." şeklinde bir tezahüratta bulunuluyor.

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Yok öyle bir şey! Hamzaçebi, sana yakışmadı!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Güneş balçıkla sıvanmaz, işin gerçeği budur.

MUZAFFER BAŞTOPÇU (Kocaeli) - Size yakışmıyor!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunun sonrasında Sayın Başbakan Barzani'nin yanına kadar giderek kendisini de kutluyor.

Şimdi getirmişsiniz buraya bir tezkere, "Kuzey Irak'a müdahalede bulunacağız..." 2007'den bugüne kadar aldığınız tezkerelerin hangisinin gereğini yerine getirdiniz? Biz cumhuriyeti kurduk, bununla övünüyoruz.

AHMET YENİ (Samsun) - Millet kurdu, millet!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - "Biz" derken millet kurdu, millet kurdu.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Millet kurdu, millet!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Millet kurdu. Bu milletin temsilcisi o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi, o zamanın cumhuriyeti kuran kadroları, Cumhuriyet Halk Partisinin kadrolarıdır. Bu millet kurdu yani Cumhuriyet Halk Partisi kurdu. Biz bununla övünüyoruz. Sizin, anlaşılıyor ki sizin, cumhuriyetle bir probleminiz var. Bunu öyle anlıyorum ben.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Sizinle var, cumhuriyetle yok!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bunu öyle anlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, Esad'a bizim arkadaşlar gitti, onu ziyaret etti dedi konuşmacı. Evet, gitti. Suriye'de hangi sorun var, bunu yerinde tespit için gittik ama biz Esad'la sizin gibi tatil yapmadık, Sayın Başbakan gibi tatil yapmadık. (CHP sıralarından alkışlar) Bakın, bu tatili Bodrum'da Sayın Başbakan Esad'la yaptı. Buna bir söyleyeceğiniz var mı? Siz, bunları açıklayın.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.