Konu:Artvin Cankurtaran Tüneli İnşaatına
Yasama Yılı:3
Birleşim:103
Tarih:14/05/2013


ARTVİN CANKURTARAN TÜNELİ İNŞAATINA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Artvin-Borçka arasındaki ulaşımı sağlayacak Türkiye'nin en büyük tünellerinden biri olduğu gerçeği karşısında Artvin Cankurtaran Tüneli inşaatı, ne yazık ki yapımcı firmanın ücretleri ödememesi nedeniyle, işçi ücretlerini sağlayamaması nedeniyle durmuş vaziyettedir. Bugün itibarıyla yaklaşık üç aydır 115 işçi ücretlerini alamamış ve inşaat durmuş vaziyettedir. Bu 115 işçi evlerine ekmek götürememekte, çocuklarının, ailelerinin, eşlerinin bakım ve iaşesini sağlayamamaktadır. Bu nedenle, on günü aşkın süredir, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olarak lanse edilen Artvin'deki Hopa Tüneli, Cankurtaran Tüneli inşaatında hiçbir çalışma olmamıştır. Hükûmetin, işçilerin bu konuda yaşadığı mağduriyeti bir an önce gidermek için acil adımlar atması gerekmektedir.

Buradan yapımcı firmaya da bir uyarıda bulunmak istiyorum: İşçinin emeğinin hakkını ödemesi gereken yapımcı firma, ne yazık ki bu 115 işçinin ücretlerini ödememiş, 115 işçi aileleriyle beraber mağdur durumdadır. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi hususunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kere daha takdirlerine sunuyor, teşekkür ediyorum.