Konu:OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ SADIK YAKUT’UN, GENEL KURUL ÇALIŞMALARINA ARA VEREREK GRUP BAŞKAN VEKİLLERİYLE YAPTIĞI TOPLANTIYA CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKAN VEKİLİNİ DAVET ETMEDİĞİNE, GÖRÜŞMELERE BU ŞEKİLDE BAŞLAMANIN MÜMKÜN OLMADIĞINA VE GRUP BAŞKAN VEKİLLERİYLE İKİNCİ BİR TOPLANTI YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:7
Tarih:11/10/2012


OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ SADIK YAKUT’UN, GENEL KURUL ÇALIŞMALARINA ARA VEREREK GRUP BAŞKAN VEKİLLERİYLE YAPTIĞI TOPLANTIYA CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKAN VEKİLİNİ DAVET ETMEDİĞİNE, GÖRÜŞMELERE BU ŞEKİLDE BAŞLAMANIN MÜMKÜN OLMADIĞINA VE GRUP BAŞKAN VEKİLLERİYLE İKİNCİ BİR TOPLANTI YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, biraz önce, oturumu kapatmadan önce bir açıklama yaptınız, Kuzey Irak'a yönelik olan Hükûmet tezkeresi üzerindeki görüşmelerin başlayacağını ifade ettiniz, grupların o an hazır olmamış olması nedeniyle oturuma ara verdiniz. Şimdi, açtıktan sonra Barış ve Demokrasi Partisinin önerisinden başlayarak grupların önerilerini gündeme aldığınız anlaşılıyor. Bunu ben şu an öğreniyorum. Bu tutum değişikliğinizin gerekçesi nedir? İç Tüzük'ün hangi maddesine dayandırıyorsunuz ve nasıl kararlaştırdınız? Bunu merak ettim doğrusu.

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, Barış ve Demokrasi Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisinin grup başkan vekillerinin talebi üzerine ara verdim ve arkada grup başkan vekillerini de davet etmek suretiyle, Sayın Elitaş'ı? Ben sizin de davet edildiğiniz düşüncesindeyim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Tekrar açar mısınız mikrofonu.

BAŞKAN - Bir eksiklik olabilir. Sayın Genel Başkanlarının geleceklerini ifade ettiler. Tüzükçe de herhangi bir engel yok, tezkere önce de olabilir, Danışma Kurulu önerilerinden sonra da olabilir. Onun için, açıklamayı da yaptım, grup önerilerini onun için öne aldım. Gerekçesi bu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, grup başkan vekillerini toplantıya davet ediyorsunuz ama Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilini toplantıya davet etmiyorsunuz.

BAŞKAN - Bir kasıt yok, ben davet edildiğinizi zannediyordum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bu toplantı usulü benim dokuz yıllık parlamenterlik hayatımda -onuncu yıla girmiş bulunuyorum- ilk kez oluyor. Grup başkan vekilliği dönemimde ilk kez ana muhalefet partisi grup başkan vekilinin davet edilmediği bir grup başkan vekili toplantısı görüyorum. Siz bu toplantıyı yapıyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinin orada olmadığını gördüğünüz hâlde onun yokluğunda bir karar almayı demokratik buluyorsunuz ve bunu burada gayet masum, normal bir şekilde açıklıyorsunuz. Bunu kabul etmiyorum Sayın Başkan. Bu şekilde bir toplantıyla bu görüşmelerin başlaması mümkün değildir. Arzu ediyorsanız bir daha grup başkan vekillerini davet edersiniz, görüşürüz. Böyle bir karar alıyorsak, o çerçevede görüşmeler başlayabilir. Bu usulü kabul etmiyorum efendim.