Konu:Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:5
Tarih:09/10/2012


TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, son zamanlarda MHP'li belediyelere sürekli müfettişler gönderilmekte, operasyonlar yapılmakta. Seçimlerin yaklaştığı bu süreç içerisinde, yapılan hareketin, itibarsızlaştırma, gözden düşürme adına yapılışını etik buluyor musunuz? Hükûmetin bu davranışını demokratik olarak değerlendiriyor musunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.