Konu:Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:5
Tarih:09/10/2012


TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, seçimlerin erkene alınmasıyla, seçilmiş olan belediye başkanı ve muhtarların hak kayıplarını önlemek için ne gibi tedbirler alıyorsunuz?

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.