Konu:İSTANBUL MİLLETVEKİLİ VOLKAN BOZKIR’IN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:5
Tarih:09/10/2012


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ VOLKAN BOZKIR’IN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söylenen her şeye cevap vermek durumunda değilim, yakıştırmam kendime. Uzun müddet beraber çalıştığım bir arkadaşımın kalkıp da "Türkiye'nin komşularını bilmiyor." demesi hoş bir şey değil. Tabii, Türkiye'nin komşularını bilmeyen biz değiliz ama Türkiye'nin, komşularıyla arası bozuk dediğimiz zaman Sayın Bakan Ukrayna'yı, Romanya'yı "komşu" diye saydı; o da ayrı bir mesele.

Şimdi, Sosyalist Enternasyonal konusuna gelelim. Sosyalist Enternasyonal konusunda, oradaki Suriye paragrafına biz karşı değildik. Karşı olmadığımızı hem Genel Başkanımız burada, televizyonlarda söyledi birçok defa hem biz birçok defa ifade ettik. Niye karşı olalım? Diyor ki:  "Esad kendi halkına katliam yapmasın. Esad'ın, kendi halkına yaptığı katliamı şiddetle kınıyoruz." diyor, biz de kınıyoruz; "Katliam yapmasın." diyor, biz de "Yapmasın." diyoruz. "Esad meşruiyetini yitirmiştir." diyor, buna bizim söyleyeceğimiz bir şey yok.

Esad, meşruiyetini manevi olarak yitirmiştir muhtemelen ama maddi olarak meşruiyeti duruyor. "Neden?" diyeceksiniz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde temsil ediliyor, Birleşmiş Milletlerde, başka ülkelerde temsil ediliyor. Meşruiyeti var ama manevi olarak kaybetmiştir, onun için ona karşı çıkmadık ama arkasından diyor ki: "Suriyeliler kendi sorunlarını kendileri çözmelidirler." Buna biz taraftarız. "Suriye'ye silahlı dış müdahaleye Sosyalist Enternasyonal taraftar değildir." diyor. Buna taraftar? Biz buna niye karşı çıkalım arkadaşlar? Biz karşı olduğumuz şeylere karşı çıkıyoruz, laf olsun diye karşı çıkmıyoruz. Bu "Sosyalist Enternasyonal" konusunu, artık, lütfen, bu sefer noktalayalım, bakın çok açık şekilde söyledim.

Diğer konuda da, oradaki Kürt konusunda da İran Kürdistan Demokrat Partisi ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliğinin söyledikleri oraya geçti. Usul öyledir, konferanslarda konuşulan, zapta geçer. Zapta geçtiği zaman, biz, buna, Faruk Loğoğlu yerinden -şimdi benim yaptığım gibi- söz alarak, ben Başkanlık Divanına giderek, Genel Başkan da yazılı olarak "Biz bunlara katılmıyoruz." dedik, rezerv koyduk. Bunun da usulü budur. Arkadaşlarımızın içerisinde bu usulleri bilmeyenler vardır fakat demin konuşan arkadaşımızın bunları bilmiş olmasını ümit ederdim ben, Avrupa Birliği'nde daimi temsilcilik yaptığı için.

Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.