Konu:2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:39
Tarih:13/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, aslında biz soru sormadık ama Tunceli'nin bir tek Çemişgezek yolu iyi, onun dışındaki hepsi bozuk. Tunceli'nin Çemişgezek dışında bütün ilçelerinin yolları bozuk. Sayın Bakanım, siz de bilirsiniz, sizinle telefonla konuştuk, Nazımiye yolu çok berbat. Yani rica ediyorum, siz bizi zorlamayın size sormaya, bunu bir zahmet yaparsanız memnun olurum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.