Konu:ANKARA MİLLETVEKİLİ LEVENT GÖK’ÜN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:22
Tarih:23/11/2011


ANKARA MİLLETVEKİLİ LEVENT GÖK’ÜN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, ben kürsüye çıkıp tarım sektörüne ilişkin çeşitli rakamlar verdim. Bana bir arkadaşımızın sataşması nedeniyle kürsüye çıktığımda tarım sektörünün desteklenmesine ilişkin olarak bütçeden yapılan transferlerin AKP Hükûmeti döneminde 2002 yılına kıyasla azaldığını söyledim. Sayın Canikli -bu konuşmasında değil- bundan önceki konuşmasında kürsüye çıkarak benim rakamlarımın doğru olmadığını kastedecek şekilde farklı rakamlar verdi. Benim rakamlarım doğrudur devletin rakamlarına dayalı olarak.

 Sataşma nedeniyle kürsüden söz istiyorum efendim.