Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MEHMET ERDOĞAN’IN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:22
Tarih:23/11/2011


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MEHMET ERDOĞAN’IN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, Sayın Konuşmacı, bütçe rakamlarından habersiz! Sayın Konuşmacıya benim tavsiyem, gitsin Hükûmetin 2012 Bütçe Tasarısı'nı incelesin, önceki yılların bütçe kanunlarını, bütçe uygulamalarını incelesin, bir de o beğenmedikleri 2002 yılının bütçesini incelesin. Hayvancılığı değerlendirebilmek için bu rakamlara ihtiyaç var. 2002 yılı bütçesinin, o beğenilmeyen 2002 yılının, o kötü yılın? Öyle takdim ediliyor. Evet, kriz sonrası bir yıldır, Türkiye'nin iyi yıllarının örneği değildir ama o beğenilmeyen yılda tarım sektörüne bütçeden yapılan desteklerin millî gelire oranı binde 53'tür. Siz dört yıldır bu oranın altındasınız. Siz 2007 yılından itibaren 2002 yılının gerisinde tarıma destek veriyorsunuz.

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Gelirimiz arttı da ondan.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz tarım sektörüne, çiftçiye destek vermek yerine, iki kamu bankasından Başbakanın hatırlı kişilerine destek veriyorsunuz. Önce oralara gelin, o destekleri değerlendirin; ondan sonra gelin, burada laf edin.

Hayvancılıkta tablo farklı değildir, tarım sektöründe farklı değildir, ekonomide farklı değildir, işsizlikte farklı değildir. Ekonominin tasarruf oranına bakın. Tasarruf etmeyen ekonomi yatırım yapamaz. Tarihin en düşük seviyesindedir tasarruf oranı Türkiye'de şu anda. Bunları yükseltemeyen bir ekonomi yatırım yapamaz, yatırım yapamayan ekonomide işsizlik azalmaz. İşsizlikte daha sizden önceki dönemleri yakalayabilmiş değilsiniz. Önce bunları öğrenin, ondan sonra bu kürsüye çıkıp konuşun. Tavsiyem budur.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)