Konu:GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER'İN VERDİĞİ BAZI BİLGİLERE VE FINDIK ÜRETİCİSİNİN 2004 YILINDA MEYDANA GELEN DON AFETİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞININ HÂLEN ÖDENMEDİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:39
Tarih:13/12/2012


GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER'İN VERDİĞİ BAZI BİLGİLERE VE FINDIK ÜRETİCİSİNİN 2004 YILINDA MEYDANA GELEN DON AFETİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞININ HÂLEN ÖDENMEDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, 60'ıncı maddeye göre kısa bir söz talebim var efendim.

Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmasında, dağıtmış olduğu metinde bütçeden tarımsal desteklemelere ilişkin rakamları veriyor. Ancak bu yılki tablonun bugüne kadar olan tablolardan önemli bir farkı var. Tarım sektörüne bütçeden yapılan desteklemeler daima millî gelire oranıyla ölçülür, öyle kıyaslanır. 2002'yle ile yapılan kıyaslamada ilk kez bu yıl, Sayın Bakan, millî gelire oran ölçüsünü bir kenara bırakmış durumda, onu kullanmıyor. Bunun nedeni, 2012 yılı tarımsal destekleme ödemeleri, 2002 yılı tarımsal destekleme ödemelerinin ilerisinde değil yerinde saymış gözüküyor.

Bir ikinci konu, bütçenin faiz harcamalarını bir kenara bırakırsak, kalan faiz dışı harcamalar içerisinde tarımsal destekleme harcamalarının payı nedir diye bakarsak 2002 yılında bu payın oranı yüzde 2,75; 2012 yılında yüzde 2,44. Yani geriye gitmiş durumda.

Bir de şunu ilave ederek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. 2004 yılında fındık üreticisinin yaşadığı bir don afeti oldu. Bu afetten dolayı üreticinin 2004 yılından bu yana 169 milyon Türk liralık alacağı bekliyor. Ben bunu önceki bütçelerde sordum "Devlet bunu gasbetti." dedim. "Sayın Bakan veya Hükûmet bu alacağı gasbetmiştir. Tekrar söylüyorum, çok ağır bir iddiada bulunuyorum. Sayın Bakandan şöyle bir cevap bekliyorum: "Devlet, vatandaşın, üreticinin alacağını gasbetmez, devlet borcunu öder." Bu cevabı Sayın Bakan verebilecek mi acaba, bekliyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.