Konu:Hayvansal Üretimimizdeki Düşüşün Asıl Sebeplerinin Ve Uygulamaların Toplumun Bütününün Çıkarına Olup Olmadığının Ortaya Konması Amacıyla Verilmiş Olan Meclis Araştırması Önergesinin, 23/11/2011 Çarşamba Günü Genel Kurulda Okunarak Görüşmelerinin Aynı Birleşimde Yapılmasına İlişkin Mhp Grubu Önerisi
Yasama Yılı:2
Birleşim:22
Tarih:23/11/2011


HAYVANSAL ÜRETİMİMİZDEKİ DÜŞÜŞÜN ASIL SEBEPLERİNİN VE UYGULAMALARIN TOPLUMUN BÜTÜNÜNÜN ÇIKARINA OLUP OLMADIĞININ ORTAYA KONMASI AMACIYLA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, 23/11/2011 ÇARŞAMBA GÜNÜ GENEL KURULDA OKUNARAK GÖRÜŞMELERİNİN AYNI BİRLEŞİMDE YAPILMASINA İLİŞKİN MHP GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Konuşmacı, konuşmasında "muhalefetin çapsızlığı" diyerek partiler arasında da herhangi bir ayrım yapmayarak Cumhuriyet Halk Partisini kastetmek suretiyle sataşmada bulunmuştur, 69'uncu maddeye göre söz istiyorum efendim.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın Metiner'in görev sahasına girmiştir, çap konusuna girmiştir!

BAŞKAN - Sayın Şandır, sizin talebiniz yine aynı şekilde?

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Evet, aynı konuda efendim, bizim ismimizi de kastetti.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, Sayın Öğüt'ün konuşmasıyla?

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Sayın Metiner'in iştigal sahasına girdi!

Çapı kaptırdın,haberin olsun Sayın Metiner!

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Metiner kadar taş düşsün? Senin Metiner korkun?

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Bir çap vardı elinde, o da gitti!

BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)