Konu:KİT KOMİSYONU ÜYESİ OLARAK, YAPILAN DENETİM ÇALIŞMALARINDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:22/11/2011


KİT KOMİSYONU ÜYESİ OLARAK, YAPILAN DENETİM ÇALIŞMALARINDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli üyeler; Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun Üyesi olarak, yaptığımız denetim çalışmalarında çektiğimiz en önemli sıkıntı şudur: Ne zaman ki Sayın Başbakanın ailesiyle, kendi ticari hayatıyla alakalı usulsüz olduğunu düşündüğümüz bir ihale ortaya çıktığında ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri konuşmalarımızı kesmektedir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Ne ihalesi? Ne alakası var!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ben bunun için onlara kızmıyorum. Ben şunu söylüyorum: Hangi genel başkan olursa olsun eğer o genel başkanın dünürü pazarlık usulü ihale almışsa bu millet hesabını sormak zorundadır, benim görevim budur. Hep beraber soracağız. Benim Genel Başkanım da varsa bana da soracağız. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Varsa belgen konuş. Varsa belgen konuş.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ama ben bu yüzden Cumhuriyet Halk Partiliyim. Benim Genel Başkanımın dünürü bu ihaleye girmez, oğlu bu ihaleye girmez. İşte bu yüzden ben Cumhuriyet Halk Partiliyim.

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Belgen varsa konuş.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Aynısını gelip burada gösteririz. Gelin dokunulmazlığını kaldıralım, tüyü bitmemiş yetimin hakkını soralım. Var mı yüreğiniz? Kim yaparsa yapsın, ister Cumhurbaşkanı?

FAHRETTİN POYRAZ (Bilecik) - Varsa belgen konuş. Belgen varsa konuş. Belgen varsa konuş.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Belgem var, Sayıştay yazmış, daha ne olsun? Emrinizdeki kurumlar yazmış, daha ne olsun? Ne yapalım başka?

Saygılar arz ediyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)