Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, GENEL BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:22/11/2011


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, GENEL BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Canikli oradan size ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın. Şimdi, burada ona cevap vermediniz.

Şimdi, Sayın Canikli gayet iyi biliyor ki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Müdürlük döneminde yasa dışı hiçbir şeyi olmamıştır.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ben aksini biliyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, hiçbir şeyi olmamıştır.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ben aksini biliyorum; affa uğramış.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Devlet elinizde, müfettişler elinizde. Bunları her zaman gidip soruşturabilirsiniz, her zaman yapabilirsiniz. Yeni dosyalar bulabilirsiniz ama bulamıyorsunuz.

90'lı yıllar, siz söylemiyor musunuz enflasyon yıllarıdır. Siz söylemiyor musunuz rakamların aşındığı yıllardır.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bak belge!.. Daha neler var burada, daha neler!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Rakamların aşındığı yıllardır. Siz gidin Yüksek Denetleme Kurulu raporlarına bakın. Orada bir travers şirketinin, Sayın Başbakanın yakınları olan travers şirketinin almış olduğu davetiyeli ihalelere bakın.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Af çıkmadı!

 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İhalesiz, rekabet ortamı olmaksızın yapılan ihalelere bakın. KİT Komisyonunun gündeminde; görüşülmesini engelliyorsunuz.

Bakın, Sayın İnce'nin söylediğine ve benim biraz önce ilk söylediğime tekrar geliyorum. Böyle potansiyel yolsuzluk dosyaları söz konusu değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına intikal etmiş savcılık talepleri var Sayın Başbakan hakkında, sizin grubunuzdaki çeşitli milletvekilleri, bakanlar hakkında. Somut yolsuzluk dosyaları, iddialar tabii ki..

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bakın bir tanesi büyükşehir genel sekreteri. Milletvekilliği bitti beraat etti.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) -  Zimmet, ihtilas, kalpazanlık, sahte bilet.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Siz de çok iyi biliyorsunuz hepsi beraat etti.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, çok ağır iddialar. Yani bu iddialarla beraber yaşamayı siz kendinize yakıştırıyorsanız, sindiriyorsanız söyleyeceğim bir şey yok.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemi bütün yolsuzluklardan ari, gayet saydam, gayet düzgün bir Genel Müdürün dönemidir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)