Konu: İZMİR MİLLETVEKİLİ AYTUN ÇIRAY’IN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:22/11/2011


İZMİR MİLLETVEKİLİ AYTUN ÇIRAY’IN, GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLA AKAT ATA (Batman) - Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Hatibe de tekrar bir açıklama şansı verdiği için teşekkür ediyorum.

BDP'nin boykot sürecinde, yani 12 Eylül referandum sürecindeki boykot tavrı evet, çok tartışıldı ama amacına da ulaştı. Biz ne mevcut statükonun devamından yanaydık ne de sahte demokrasi söylemlerinden yanaydık. Bize bu teklifle gelindiğinde ne "Çayımızı içer, gidersiniz." dedik ne de "Hiç gelmeyin." dedik. Oturduk, can kulağıyla dinledik, çünkü Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğuna inanıyorduk. Bunun yeni bir anayasa değişiklik paketiyle de ertelenmemesi gerektiğine inanıyorduk. Bu konuda uyarılarımızı da yaptık. Dosyalarımızı hazırladık hem mevcut düzenlemeye dair hem de daha sonrasında düzenleme içermeyen ama Türkiye'de toplumsal barış ve demokratikleşmeye vesile olabilecek birtakım düzenlemeleri de ekledik. Üstüne de acil bir demokrasi paketi koyduk. Çünkü, toplumsal barış ve demokratikleşme için Anayasa'da bugün güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, bunların hepsi alt hukuk normlarıyla ortadan kaldırılmış durumdaydı. AKP bunların hepsine kulağını tıkadı. Biz dosyayı sunduktan iki gün sonra?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AYLA AKAT ATA (Devamla) - Söz hakkını kısarak demokrasi olmaz arkadaşlar.