Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, GENEL BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:21
Tarih:22/11/2011


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN, GENEL BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce burada konuşan Sayın Nurettin Canikli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1992 yılında SSK Genel Müdürü olduğu dönemdeki bazı uygulamalarından söz ederek bazı ithamlarda bulundu. Şunu şu kürsülerden birçok kez söyledik: Sayın Kılıçdaroğlu'nu eğer yolsuzlukla itham ediyorsanız, gelin arkadaşlar, dokunulmazlıkları kaldıralım. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Rahşan affı var, Rahşan affı! Af kapsamına girdi Rahşan affıyla.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Gelin şöyle yapalım: Sadece Sayın Tayyip Erdoğan ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nunkini kaldıralım. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Rahşan affına girdi. Onunla ilgili olanlar Rahşan affına girdi. 99'daki Rahşan affıyla ortadan kaldırıldı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, öyle burada boşuna konuşmak yok. Arkasında durun sözlerinizin.

Bir örnek hatırlatacağım size. Zamanında bir Kuşadası Limanı özelleştirmesi oldu. Ofer diye İsrailli bir iş adamı bu ihaleyi usulsüz bir şekilde aldı. Manşet oldu basına, kamuoyuna. O günlerde Sayın Başbakanın bir günde kendisiyle çelişen üç tane açıklaması oldu. Kendisine soruldu: "Ofer'i tanıyor musunuz?" "Hayır, tanımıyorum." Öğleden sonra "Belki görüşmüş olabilirim." Akşamüzeri "Galiba görüştüm." Bizim başımızda böyle bir genel başkanımız yok. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Canikli diyor ki: "Biz hiçbir zaman takiye yapmadık." Takiyenin en büyüğünü bugün Sayın Başbakan yapmıştır. Bugün? Bugün? Sayın Başbakan 17 Mart 2011 tarihinde bedelli askerlikle ilgili şunu söyledi. Bizim teklifimiz bir gün önce açıklanmıştı. "Ben Tayyip Erdoğan olarak böyle bir sorumluluğun altına giremem. Biz kimsesizlerin kimi olarak yola çıktık. Parası olmayan var, garip gureba var. Parası olan askerlik yapmayacak, parasız askere. Ben bunu referanduma götürürüm." demişti. Bugün Sayın Başbakan ne dedi? "Parası olana 30 bin liraya tezkere, parası olmayan askere."

Hayırlı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)