Konu:2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:38
Tarih:12/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Teşekkür ediyorum.

Şahsı adına aleyhte söz alan konuşmacının değindiği birkaç noktaya özellikle cevap vermek istiyorum. Yani öyle ifadeler kullandı ki sayın konuşmacı, sanki bahsettiği bütçe Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi değil de bir başka ülkenin, bambaşka bir devletin bütçesi.

Bakın, bu bir halk bütçesidir; bu, milletin bütçesidir. Milletin bütçesi olmasaydı eğitime 68,1 milyar TL ayrılır mıydı? Bir numaralı harcama, eğitim bütçesi bizim.

Sağlık: Sağlığa ayırdığımız bütçe 67,9 milyar.

Sosyal yardımlar: Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasında, 26,4 milyar. Sadece rakam olarak değil, bütçedeki payı da sosyal yardım harcamalarının, şu anda bir numaraya ulaşmış durumda.

Şimdi, "işsizlik bütçesi" gibi bir ifade kullanıldı. Bu, işsizlik bütçesi olsa Türkiye'deki işsizlik oranı tarihinde ilk defa OECD ortalamalarının altına iner miydi? Tüm Uluslararası Çalışma Örgütü üyeleri içerisinde, işsizliği en hızlı düşüren ülke Türkiye oldu. Pek çok ülkede işsizlik artarken, istihdam azalırken Türkiye'de milyonlarca yeni istihdam oluştu. Bu 4 milyon oluşan istihdamın 1,5 milyonu kadın istihdamı, dolayısıyla bu ifadeleri kesinlikle kabul edemeyeceğimizi, sanki bu konuşmacı Türkiye'de değil de başka bir yerlerde yaşıyor gibi konuştuğunu ben tekrar burada ifade edip teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.