Konu:Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:11/12/2012


BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başbakan Yardımcısının şahsımla ilgili sözlerini bir kez daha üzüntüyle dinledim. Kendisi anneliğimi sorgulatmıştır, kendisi sorgulanmasına sebep olacak bir açıklama yapmıştır. Benim asla anneliğimi sorgulamamı gerektirecek bir durum yoktur ancak son derece üslupsuz bir konuşma tarzıyla, maalesef, Meclisin de genel tarzını, seviyesini olumsuz yönde etkilemiştir. Ben kendisinin bunca yıllık devlet adamlığına bu konuşmayı hiç yakıştıramadım. Kendisinin bu açıklamalarını esefle kınıyorum. Ayrıca, kürtajla ilgili yaptığım açıklama literatürde var olan bir açıklamadır, var olan bir tanımlamadır. Kendisinin de literatürü öğrenmesini tavsiye ediyorum ama bana yönelik yaptığı sözlü saldırıları asla kabul etmiyorum. Meclisin üslubunu dönüştürmemeliyiz. Bu fikir-zikir meselesidir. (CHP sıralarından alkışlar)

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Gerçekten düşürmemeliyiz!

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Nazlıaka.