Konu:BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:11/12/2012


BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi Bülent Arınç Manisa'da milletvekiliydi oradan gitti, Bursa'da aday oldu.

Şimdi, neden? Manisa'da milletvekili iken?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan bunun için mi söz verdiniz?

KAMER GENÇ (Devamla) - ? orada hazinenin en kıymetli arazilerini

-kendisi Meclis Başkanı idi- getirdi 3 milyon dolara birilerine verdi. Onlar aldıklarını altı ay sonra, yarısını 54 milyon dolara sattılar.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan iftira için mi söz verdiniz?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika.

İki, Bülent Arınç Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı iken kendisine gazeteciler sordular "Yahu sen kendi akrabalarını Meclise aldın." dediler. Dedi ki: "Soy ismi bir tane Arınç olan bir kişi aldığımı ispat edemezsiniz." 3 tane Arınç ispat edildi. "Ben sorularınıza cevap verdim." diyor. Ben kendisine soru örgesini vermişim, diyorum ki: Bülent Arınç sen Ankara Büyükşehir Belediyesinden TRT'ye adam aldın mı? Hâlâ cevap vermiyor.

Şimdi, değerli arkadaşlar, ben Tunceli'de 7 defa hem de tercihle hem ön seçimle seçilmiş, gelmişim, Bülent Arınç senin de yiğitliğin varsa, gel, benim karşımda aday ol. Daha artık ne diyeyim ben sana. (CHP sıralarından alkışlar)

İkincisi: Arkadaşlar, bu Bülent Arınç'ın? Geçmişte bir olay oldu. Biliyorsunuz, Marmaris'te mesir macunu dağıtıyorlardı.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Manisa, Marmaris değil.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu, o, mesir macununun bir kısmını attı, TRT Genel Müdürüne "Al İbrahim, senin buna ihtiyacın var." dedi. Yahu, Bülent, senin bununla ne ilişkin var ki buna ihtiyacı olup olmadığını nasıl biliyorsun? Böyle bir şey olur mu efendim? (AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Lütfen? Lütfen? Sayın Genç?

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Sayın Başkan, müdahale eder misiniz? Hakaret ediyor, iftira ediyor Sayın Başkan. Lütfen müdahale edin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, böyle bir şey olur mu arkadaşlar?

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen, lütfen?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Ya, ne hakla buraya çıkıp böyle?

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, yani bir kişinin mesire ihtiyacının olup olmadığını nasıl anlar? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)