Konu:BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:11/12/2012


BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA ERDEM (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, ben, Diyarbakır Kilisesinde çan sesinin Mehmet Âkif'in şiiriyle bir zillet olduğunu hatırlatmak istedim. Sayın Bakanı kesinlikle kastedip "zül" demedim ama şunu söyledim: Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği bir Rum Pontus İmparatorluğu'nun fethedildiği günde Sümela Manastırı'nın ibadete açılması benim için, benim gibi düşünenler için bir züldür ve bunu her zaman da zül olarak ifade etmek istiyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

Ayrıca, bir şekilde mütekabiliyet esası dururken, bizim ecdat yadigârı mallarımızın, eserlerimizin korunmaması, bu hususta duyarlı olunmaması, Kıbrıs'ta AİHM kararlarıyla verilen tazminatların Lala Mustafa Paşa Vakfiyesi ve Abdurrahman Paşa Vakfiyesinin hilafına uygulamalardan ben zül duyuyorum ama siz onur duyuyorsanız takdir size ait, sevgiler sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler.