Konu:BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'IN CHP GRUBUNA VE ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:11/12/2012


BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'IN CHP GRUBUNA VE ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç konuşmalara cevap verirken, değerlendirmesini yaparken bir cümle kullandı. Manisa Milletvekilimiz Sayın Sakine Öz'ün yaptığını ifade ettiği bir konuşmadan alıntıyla "Mezheplerin, inançların siyaset konusu olmaması gerektiğini" söyledi. Sayın Arınç'ın bu cümlesine tabii ki katılırım ancak bir öz eleştiri yapmasını da Sayın Bülent Arınç'a buradan tavsiye ediyorum. Acaba, sormak isterim: Türk siyasetine mezhep ve inanç esaslı bir anlayışı, mezhep ve inançlar veya din konusunda bir kutuplaşmayı sokan siyasetçi veya siyasi parti kimdir? (AK PARTİ sıralarından "CHP" sesleri) Bu, Sayın Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan ve partideki bazı yetkili kişilerden başkası değildir. Sayın Başbakanın bir süre önce Sivas davası katliamıyla ilgili olarak, davanın zaman aşımı sonucu düşmesiyle ilgili söylediği cümleyi hatırlayalım. "Bu karar hayırlı olsun." demiştir. Bütün toplum infial  hâlinde "Bu karar hayırlı olsun." Bir AKP Genel Başkan Yardımcısının söylediği cümleyi hatırlıyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisini suçlayarak "Siz Esad, rejimine acaba mezhebi nedeniyle mi destek veriyorsunuz?" Ben de sormak istiyorum: Acaba siz, Esad rejimine aynı mezhepten olmadığınız için mi savaş ilan ediyorsunuz? (CHP sıralarından alkışlar) Böyle bir anlayış olabilir mi? Din, inanç, mezhep bunlar siyaset konusu olmamalıdır, hepimizin ortak değerleridir. Aleviler, Alevi inancına sahip vatandaşlarımız, diğer bütün inanç sahipleri bu ülkenin vatandaşıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Her parti kendisini bu inançlara ne kadar eşit mesafede görürse o kadar iyi olacak. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Dersim'deki Alevileri de biz katlettik! Bravo size! (Gürültüler)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.