Konu:KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MAHİR ÜNAL'IN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:37
Tarih:11/12/2012


KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MAHİR ÜNAL'IN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Amerikalı ünlü siyaset bilimcisi Samuel Huntington'ın Medeniyetler Çatışması diye bir tezi vardır. Kendisi Türkiye'ye de geldi, bir röportajı da gazetelerde yayınlandı. Hem o kitapta hem Türkiye'de yayınlanan röportajında Türkiye için şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye medeniyetler arasında bölünmüş bir ülkedir. Ne doğulu olabilmiş ne batılı olabilmiş, ikisinin arasında yönünü kaybetmiş bir ülkedir. Kemalizm başarısızlığa uğramıştır." Türkiye'nin bu nedenle Atatürkçülüğü, Kemalizmi bir kenara bırakıp İslam dünyasına örnek olmasını önerir. İşleyen bir demokrasisi olsun, Parlamentosu olsun, bunun için laikliği bir kenara bıraksın. Çünkü, laik bir Türkiye'nin İslam dünyasına örnek olması mümkün değildir. Huntington'ın bunu önermesinin nedeni de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Batı'ya en büyük tehlike İslam dünyasından gelecektir. Dolayısıyla İslam dünyasını ehlileştirmek, Batı karşısına bir tehlike olmaktan çıkarmak için Türkiye'nin laikliği, Atatürkçülüğü bir kenara bırakıp, İslam dünyasına örnek olması gerekmektedir. İşte, AKP, tam böyle bir projenin partisidir, tam böyle bir süreçte ortaya çıkmış olan bir partidir. (CHP sıralarından alkışlar) Bu görevinizi AKP olarak başarıyla yerine getiriyorsunuz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.